ความยั่งยืน

“บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเชื่อมโยงในการใช้พลังงานธรรมชาติไปพร้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆด้าน และใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยื่น..”

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

eaglebusiness.co.th เรา คือ เว็บไซต์ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) เราจัดจำหน่ายพร้อมส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพทั่วทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อลูกค้าเป็นอันดับ 1

Eaglebusiness

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส  จำกัด 

กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

อดีตที่ปรึกษา อดีตประธานภาคกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 29 จังหวัด

มิติด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

มิติด้านเศรษฐกิจ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

มิติด้านสังคม

กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

มิติด้านสังคม รางวัลเกียรติคุณทำประโยชน์เพื่อสังคม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเเพื่อสังคม บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 1ต้นไม้ 1ชีวิต กับมิสไทยแลนด์เวิร์ด ปี 2558 

 

6 เหุตผล

ที่คุณลูกค้ามอบความไว้ว่างใจสินค้าจากเรา

Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

  • บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด เราดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าทันใจ

  • เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลคุณลูกค้าในทุกๆ ปัญหา บริษัทยังดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 โดยดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้บริการหลังการขายกับคุณลูกค้าได้ทันใจ ตลอด 24 ชม.
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ราคาเหมาะสม จัดซื้อขายอย่างเป็นธรรม

  • นอกจากนี้ บริษัทมีทางเลือกในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

เช็คสินค้าพร้อมจัดส่งตรวจสอบก่อนซื้อได้

  • ลูกค้าที่สั่งซื้อ สามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถเช็คผลการตรวจสอบด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมใบสั่งจ่ายน้ำมัน และใบส่งมอบเงินค่าขายน้ำมันเชื้อเพลิงได้
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

คุ้มค่า ราคา ตรงตามที่ต้องการ

  • สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ บริษัทได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่กำหนด ตรงตาม พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถูกต้องทุกประการเพื่อให้ได้คุณลูกค้าได้สินค้าที่คุ้มค่า ตรงตามที่ต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้ามากที่สุด
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

จัดส่งบริการตรวจสอบเช็คได้

  • คุณลูกค้ามั่นใจในการจัดส่ง และเช็คผลการตรวจสอบได้ ซึ่งเรามีทีมงานที่พร้อมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยินดีให้ตรวจสอบราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน พร้อมราคาผันผวนตามตลาด ลูกค้าจึงสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง