บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

EAGLE BUSINESS CO., LTD.

Eagle Business Company Limited.

We are all types of fuel trading business. both at home and abroad.

Eagle Business Company Limited.

All kinds of fuel traders Both domestic and international for buying, selling, selling all kinds of fuel.

Mrs. Suchitra  Kearboonma

(Chairman and Executive Director)

Oil And Gas Company Business Eagle Business Company Limited and Affiliate Marketing.

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ..

“การดำเนินธุรกิจในการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ) ในการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญและสอดธนาบัตร เพื่อจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซินและดีเซล ให้แก่ผู้คนที่อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ห่างไกล และขาดแคลนแหล่งบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามกำหนดของกฎหมาย

โดยที่เป้าหมายเพื่อติดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวหมู่บ้านหรือชุมชนละ 1-2 แห่ง รวมจำนวนประมาณ 25,000 แห่ง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วประมาณ 200 แห่ง”

– สุจิตรา  เครือบุญมา –

(ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด)

Eaglebusiness

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา (ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด)

Eaglebusiness

ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 **หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถยื่นเสนอราคา ซื้อ-ขาย กับ บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด ได้โดยตรงกับเรา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนตามแต่ข้อตกลงของบริษัท.

 

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
ขอใบเสนอราคา


ราคาน้ำมันย้อนหลังดูเพิ่มได้ที่นี่..

 https://www.bangchak.co.th/th/oilprice/historical

ขอใบเสนอราคา

ราคาหน้าปั๊ม – วิธีเช็คราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

ราคาน้ำมันวันนี้

**ตัวอย่างการเช็คราคาน้ำมัน :  ราคาขายปลีก กรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน 2564

ราคาหน้าปั๊ม – วิธีเช็คราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาน้ำมันวันนี้

**ตัวอย่างการเช็คราคาน้ำมัน :  ราคาน้ำมันขายปลีก จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เดือน กันยายน 2564

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด

เราจัดจำหน่ายพร้อมส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพทั่วทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อลูกค้าเป็นอันดับ 1

PTT

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บางจาก

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เอสโซ่

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พีที

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เชลล์

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ​ของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เชพร่อน

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน) ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

รู้จัก EGB

(EGB) Eaglebusiness บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด และ บริษัทในเครือ มุ่งหวังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ลูกค้าพึ่งพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1

หนังสือรับรองบริษัท ประกอบกิจการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

หนังสือรับรอง ทะเบียนธุรกิจผู้ขาย

 • ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท
 • ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า จัดหาสถานที่ คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว
 • ประกอบกิจการสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานที่ให้บริการ ซื้อ-ขาย น้ำมันทุกชนิด ให้กับภาครัฐและเอกชน

EAGLEBUSINESS (EGB) คือ..?

Eaglebusiness

ความเป็นมา

Eaglebusiness

วิสัยทัศน์

Eaglebusiness

พันธกิจ

Eaglebusiness

ค่านิยม

Eaglebusiness

เครื่องหมายการค้า

Eaglebusiness

Company Profile

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า
Company Profile

โอกาสทางธุรกิจ ดูรายละเอียดที่นี่..

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด เราดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อ กับคู่ค้ารายใหญ่ชั้นนำในหลายประเทศ และค้าส่งน้ำมันที่มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเกิดความพึ่งพอใจกับสินค้าที่เราได้มอบให้สู่โลกอนาคตที่สดใสกับการใช้พลังงานที่ดีที่สุด..

Shipping Oil and Gas

นำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในต่างประเทศ

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง บริการ ซื้อ-ขาย น้ำมันทุกชนิดในประเทศ

ผลงานของเรา

ขายส่งน้ำมันดีเซล เบนซิน ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในประเทศ และต่างประเทศ

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดีเซล B7 , ดีเซล B10 , ดีเซล B20 , แก๊สโซฮอล์ 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน BENZENE

ขายส่งน้ำมันต่างประเทศ

ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

ขายส่งน้ำมันต่างประเทศ

ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

Eaglebusiness

โอกาศทางธุรกิจนักลงทุน

แนะนำช่องทางให้กับนักลงทุนสำหรับสร้างผลตอบแทนเพื่อความยั่งยื่น

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

ขายส่งน้ำมันดีเซล

ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

เกี่ยวกับเรา

ความไว้วางใจเชื่อมั่นสินค้าเราคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้ามอบให้

Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

 • บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด เราดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าทันใจ

 • เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลคุณลูกค้าในทุกๆ ปัญหา บริษัทยังดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 โดยดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้บริการหลังการขายกับคุณลูกค้าได้ทันใจ ตลอด 24 ชม.
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

ราคาเหมาะสม จัดซื้อขายอย่างเป็นธรรม

 • นอกจากนี้ บริษัทมีทางเลือกในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

เช็คสินค้าพร้อมจัดส่งตรวจสอบก่อนซื้อได้

 • ลูกค้าที่สั่งซื้อ สามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถเช็คผลการตรวจสอบด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมใบสั่งจ่ายน้ำมัน และใบส่งมอบเงินค่าขายน้ำมันเชื้อเพลิงได้
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

คุ้มค่า ราคา ตรงตามที่ต้องการ

 • สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ บริษัทได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่กำหนด ตรงตาม พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถูกต้องทุกประการเพื่อให้ได้คุณลูกค้าได้สินค้าที่คุ้มค่า ตรงตามที่ต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้ามากที่สุด
Icon Oil ขายส่งน้้ามันเชื้อเพลิง

จัดส่งบริการตรวจสอบเช็คได้

 • คุณลูกค้ามั่นใจในการจัดส่ง และเช็คผลการตรวจสอบได้ ซึ่งเรามีทีมงานที่พร้อมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยินดีให้ตรวจสอบราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน พร้อมราคาผันผวนตามตลาด ลูกค้าจึงสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลข่าวสาร

สาระน่ารู้เรื่องพลังงาน

บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด
บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด

คำถามที่พบบ่อย Q&A ถาม-ตอบ

1. บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง..?

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดที่จัดจำหน่ายมีเงื่อนไขอย่างไร..?

3. ขอใบเสนอราคาสนใจสั่งซื้อต้องทำอย่างไรบ้าง..?

Head Office Eaglebusiness

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม (สำนักงานใหญ่)

ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

+66 2-069-9289

EAGLEBUSINESS

ติดต่อเรา +66 2-069-9289